IKT potentsiaali vallapäästmine kestlikeks piima ja veiseliha väärtusahelateks

Piima ja lihaväärtusahelaid on mõjutanud kiired tehnoloogilised ja majanduslikud muutused ja uued keskkondlikud, majanduslikud ja sotsiaalsed proovikivid  nagu kasvuhoonegaaside heide, suurenev mure antimikroobse resistentsuse ja loomade heaolu pärast, tarbijate toitumisharjumuste muutused jms. IKT abil saab suurendada tootmise ja juhtimise efektiivsust, luua uusi ärivõimalusi, varem märgata loomade tervise ja heaoluga seotud probleeme. IKT pakub mitmeid võimalusi uute lahenduste leidmiseks, kuid samas praegu pole suudetud erinevatel põhjustel IKT potentsiaali piima- ja lihasektoris täielikult ära kasutada.

header_parem

Projekt keskendub IKTga seotud looma tervise- ja heaolu andmete kasutamise piirangutele ja proovikividele, samuti IKT uutele võimalustele piima- ja lihasektoris

Loe edasi

Projekt rakendamisel on keskseks tegevuseks eluslaborite loomine ja omavahel põimitakse kolm põhiteemat: looma tervise- ja heaolu andmed, ärimudelite arendus ning avaliku sektoriga koostoime.

Loe edasi

Eluslaborid on avatud innovatsioonil põhinev lähenemisviis, mille eesmärgiks on kaasata erinevaid osapooli innovatsiooniprotsessi erinevatesse etappidesse 

Loe edasi

Partnerid

piimaklaster
emu
tum
halmstad
oulu