SustainIT - Kohti ICT:n täysimittaista hyödyntämistä kestävän maito- ja lihakarjatalouden arvoketjuissa

Maito- ja lihakarjatalouden arvoketjuihin on kohdistunut nopeita teknologisia ja taloudellisia muutoksia sekä uusia yhteiskunnallisia paineita johtuen niiden tuottamista kasvihuonepäästöistä, lisääntyneestä huolesta mikrobilääkeresistenssiä ja eläinten hyvinvointia kohtaan sekä kuluttajien ruokavaliossa tapahtuneiden muutoksien vuoksi. Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) voi lisätä maidon- ja lihantuotannon tehokkuutta, parantaa maatilojen ja arvoketjujen hallintokäytäntöjä sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja. Lisääntyvä ja laadukkaampi tieto sekä tiedon parempi saatavuus voi auttaa havaitsemaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat ongelmat aiemmin ja tarjota uusia ratkaisuja eri sidosryhmille.

header_parem

The project concentrates on the barriers, challenges and new opportunities of animal health and welfare related ICT in dairy and beef sector.

Read more

SustainIT will be implemented through Living Labs and three interconnected focal themes –  animal health and welfare data, business model development and the role of public sector.

Read more

Living Labs operationalize the concept of open innovation in which novel solutions are found through co-creation of relevant stakeholders.

Read more

News & Events

Partners

piimaklaster
emu
tum
halmstad
oulu