Frigör potentialen med IKT-lösningar genom hållbara värdekedjor för mjölk och köttdjur

Livsmedelssektorn har utsatts för snabba tekniska och ekonomiska förändringar, inte minst samhällsutmaningar i form av ökade växthusgaser, ökande oro för antibiotikaresistens och djurens välbefinnande samt förändrade matvanor hos konsumenter. Informations- och kommunikation teknologier (IKT) kan bidra till att öka hållbarhet i mjölk- och nötköttsproduktionen, förbättra lantbrukens och värdekedjans sätt att arbeta och skapa nya affärsmöjligheter. En genomtänkt strategi för datainsamling och hantering av data kan hjälpa till att upptäcka frågor om djurs hälsa och välfärd tidigare och ge nya lösningar för olika intressenter.

header_parem

The project concentrates on the barriers, challenges and new opportunities of animal health and welfare related ICT in dairy and beef sector.

Read more

SustainIT will be implemented through Living Labs and three interconnected focal themes –  animal health and welfare data, business model development and the role of public sector.

Read more

Living Labs operationalize the concept of open innovation in which novel solutions are found through co-creation of relevant stakeholders.

Read more

News & Events

Partners

piimaklaster
emu
tum
halmstad
oulu