SustainIT projekti kolmas uudiskiri 30.06.2022

juuni 30, 2022

Kolmeaastane projekt SustainIT on poole peale jõudnud. Projekti kolmas uudiskiri võtab kokku eluslaborite kokkusaamisel arutletud küsimused, tutvustab 2022. a kevadel projekti käigus läbi viidud tarbijate uuringu tausta ning teeb kokkuvõtte Euroopa Komisjoni poolt 2022. a kevadel avaldatud raportist loomade heaolu märgistuste kohta Euroopas ning annab ülevaate projekti partnerite tegevustest.

Uudiskiri on saadaval (inglise keeles) https://sustainit.ee/sustainit-newsletter-3/