SustainIT tarbijauuring käsitles loomade heaolu märgiseid ja IKT kasutust toidu ostmisel

oktoober 21, 2022

Kevadel 2022 viisid SustainIT partnerid läbi võrdleva tarbijauuringu Eestis, Soomes, Rootsi ja Saksamaal. Nelja riigi peale vastas kokku 4800 tarbijat, mida nad arvavad loomade heaolu teemast, märgistustest toidutoodetel, kuidas on muutunud nende tarbimisharjumused ning kuidas nad kasutavad IKT vahendeid toidu ostmisel. Eesti Maaülikooli ja Piimaklaster arutasid tarbijauuringu tulemusi piima- ja lihasektori osapooltega augustis toimunud projekti eluslaboris. Projekti koordinaator Ants-Hannes Viira esitles tulemusi 27.09.22 toimunud EPKK konverentsil „Digipööre Eesti maamajanduses“. Tarbijauuringu tulemustest saab lugeda Põllumehe Teataja oktoobri numbri artiklist „Loomaheaolu ja -tervise info – lisaväärtus tarbijale või lisakoormus tarneahelale?“.