SustainIT teine kohtumine piima- ja lihaväärtusahela osapooltega toimub 28.04.22 Mäos

aprill 15, 2022
  1. aprillil toimub Mäos järjekordne projekti SustainIT eluslabori kokkusaamine, kuhu on oodatud liha- ja piima väärtusahela osapooled. Kohtumise teemadeks on:
  • EL andmealgatused põllumajanduses (Martin Kukk, Eesti Maaülikool).
  • Loomakasvatus põllumajanduse suurandmete süsteemides (Tõnis Tänav, Maaeluministeerium).
  • Piima- ja lihaveise tarneahela osapoolte (sh toiduainetetööstuse) ootused loomatervise ja -heaolu andmete kasutamise ja suurandmete süsteemi osas (arutelu).
  • Põllumajanduse digiinnovatsioonikeskused Euroopa Liidus (Martin Kukk, Eesti Maaülikool).
  • Loomakasvatuse digitaliseerimisega seotud väljakutsed (arutelu).

Projekti üldeesmärgiks on lahendusteede leidmine veiste tervise ja heaolu andmete ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) tõhusamaks rakendamiseks tarneahelas.