SustainIT eluslabori kokkusaamisel arutati IKT ja andmete kasutuse võimaluste ja kitsaskohtade üle 28.10.21

november 4, 2021

SustainIT projekti Eesti eluslabori esimene kokkusaamine toimus 28. oktoobril 2021. a. Mäos. 15 osalejat esindasid olemasolevate andmebaaside haldajaid (Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), piima- ja lihaveisekasvatajaid, aretusühistut, piimatööstust, Maaeluministeeriumi, tootmissisendite ja tehnoloogia maaletoojaid ja edasimüüjaid, teadlasi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Projekti meeskond andis ülevaate loomade tervise- ja heaoluandmete andmekogudest Eestis, sh andmete koosseisust, liikumisest ja kasutajatest. Võrdluseks esitati ülevaade peamistest andmekogudest ja andmete kasutamisest tarneahelas SustainIT projekti partnerriikides: Soomes, Rootsis ja Saksamaal.

Põhilisteks aruteluteemadeks eluslaboris olid kuidas ja millise sagedusega andmed, sh sõravärkimise tulemused, andmebaasidesse sisestatakse, millised on andmete standardiseerimise ja sisestamisega seotud probleemid, loomade ravimi ja ravimite kasutamist puudutavate andmete sisestus, sh veterinaaride poolt ja põllumajandustootjate karjahaldusprogrammides. Samuti arutati PRIA ja riigi huvide ja toetusvõimaluste üle. Arutleti selle üle, milliseid andmeid tootjad ja tööstus vajavad ning milliseid loomade heaolu näitajad saab praegustest andmebaasidest kätte, ning millistest andmetest on põllumajandustootjad ja töötlev tööstus huvitatud. Piimatööstusele on oluline ülevaate saamine antibiootikumide kasutusest, samuti muutub eriti just eksportturgudel üha olulisemaks loomade heaolu (sh ka karjatamise) ja süsiniku jalajälje auditeerimise jaoks andmete kättesaadavus.

Suuremate probleemidena toodi välja andmebaaside liidestamine, mitmetesse süsteemidesse andmete esitamise vajadus, tapaandmete liikumine, ülevaate saamine kogutud andmest ja neile ligi pääsemisest.