SustainIT avakohtumine piima- ja lihaväärtusahela osapooltega toimub 28.10.21

oktoober 14, 2021

28. okt. toimub Mäos projekti SustainIT raames projekti meeskonna ja liha- ja piimasektori esindajate avakohtumine arutamaks projekti eesmärke, läbi viidavaid tegevusi ja Eesti eluslabori (Living Labs) töökorraldust. Projekti üldeesmärgiks on lahendusteede leidmine veiste tervise ja heaolu andmete ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) tõhusamaks rakendamiseks tarneahelas.