Eesti Maaülikooli ja MTÜ Piimaklastri käimasolevad projektid otsivad lahendusi digitaliseerimisega seotud väljakutsetele veisekasvatuses

märts 1, 2022

Eesti Maaülikool ja Piimaklaster MTÜ tutvustasid oma digitaliseerimisega seotud käimasolevaid projekte “Põllumehe Teatajas“.

IKT kiire areng on muutnud andmete kogumise üha kiiremaks ja odavamaks, aga samas on lahendamata palju praktilisi küsimus, kuidas andmeid koguda, milline on andmete kvaliteet, millised osapooled nendele andmetele ligi saavad ning kuidas korraldada andmevahetust. Taimekasvatuses on juba mõnda aega kasutusel olnud mitmeid lahendusi, sh E-PRIA, kaugseire, Põllumajandusuuringute Keskuse kaardirakendus, täppisviljeluse rakendused. MTÜ Piimaklaster ja Eesti Maaülikool on võtnud sihiks digitaliseerimise arendamise veisekasvatuses. SustainIT projekti käigus hinnatakse veiste heaolu ja tervist puudutavaid andmekogusid, nende kasutusega seotud väljakutseid ja edasisi arenguvõimalusi. Projekti teemad on tihedalt läbi põimunud MTÜ Piimaklastri nelja-aastase digitaliseerimise tegevuskavaga, mille põhiline fookus on veiste terviseandmete automaatseks kogumiseks lahenduste leidmine ning mitme poolse andmevahetuse võimaluste kaardistamise ka testimise.

Projekti SustainIT esimesel tegevusaastal 2021. a kaardistati veiste terviseinfot sisaldavad andmebaasid, korraldati esimene eluslabor piima- ja lihaväärtusahelate osapooltega, kaardistati erinevate osapoolte peamised väljakutsed ja huvid. 2022. a on tegevused jätkunud tarbijate uuringuga, EL- i andmealgatuste analüüsiga ning järgmiste eluslaborite planeerimisega.

 

Loe pikemalt  https://pollumeheteataja.ee/uudis/2021/12/07/digitaliseerimisel-on-suur-potentsiaal/