19-20. okt. toimub järjekordne Animal AgTech Innovation Summit, virtuaalne foorum tootjatele, töötuse esindajatele ja teistele ahela osapooltele, poliitikakujundajatele, tehnoloogia arendajatele leidmaks uusi strateegiad ja lahendusi Euroopa loomakasvatussektori jätkusuutlikkuse suurendamiseks.  Üheks esinejaks 2021. a. foorumil on Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige. Rohkem infot:  https://animalagtecheurope.com/agenda/...

22-24.okt. toimub Eesti Maaülikoolis esimene omalaadne toidutehnoloogia hackathon Eestis. Häkatoni eesmärgiks on leida uusi lahendusi erinevatele väljakutsetele toiduainetööstuses. Häkatoni läbi viijateks Garage48, Eesti Maaülikooli ja Eesti Teadusagentuur ning üritust toetavad Maaeluministeeriumi, TFTAK, BioCC, TalTech ja Polli Aiandusuuringute Keskus. Osalema oodatakse oodatud bio-ja toiduainetehnolooge, toiduohutuse spetsialiste....

Projekti SustainIT ametlik avakoosolek toimus 22 jaanuaril 2021.a. virtuaalse koosolekuna. Koosolek andis võimaluse tutvuda kõikide partnerite kõikide töörühma liikmetega. Senini on kohtumised olnud projekti ettevalmistanud tuumikrühma vahel. Partnerite vahel käivitus elav arutelu alustades iga töölõigu lähenemisviisi ja töökava täpsustamiset järgmiseks pooleks aastaks kuni tehniliste üksikasjade...